ग्रामीण आरोग्याविषयी तुमचं मत नोंदवा

Share Your Observation / Experience / Problems / Suggestions on Rural Health

ग्रामीण भागातील  आरोग्याविषयी तुमचे अनुभव आम्हाला ऐकायचे आहेत 

Name /आपलं  नाव  

Age / आपलं वय 

Sex /  लिंग  
 Male / पुरुष     Female / स्त्री     Other / इतर
Can you be a volunteer in the mission to improve Rural Health ?
ग्रामीण भागातील आरोग्य सुधारण्याकरिता आपण स्वयंसेवक होऊ इच्छिता का ?
 Yes   No
Village / गाव 
District / जिल्हा 
State / राज्य 
Country / देश 
Mobile No. /  मोबाईल क्रमांक 
Email Address / ई मेल 
Facebook ID / फेसबुक  ID
Share your observations / views about rural health.
ग्रामीण भागातल्या आरोग्याविषयी आपलं काय म्हणणं आहे ?

Share your good experience about a Doctor at Govt Hospital.
एखाद्या सरकारी दवाखाण्यातल्या डॉक्टर विषयी आलेला चांगला अनुभव सांगा.
Share, how a doctor in your village saved someones life.
तुमच्या गावातील एखाद्या डॉक्टरांनी कुणाचा कसा जीव वाचवला ते सांगा.
Tell us a story about the doctor who changed your village.
तुमच्या अनुभवातून आम्हाला अशा डॉक्टरांची गोष्ट सांगा ज्यांनी तुमच्या किंवा एखाद्या गावाचा कायापालट केला.
Share problems about health system in rural area.
ग्रामीण भागातल्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी तुम्ही पाहिलेल्या काही अडचणी आम्हाला सांगाल का ?
Share your any bitter experience in govt hospital.
शासकीय रुग्णालयात आलेला एखादा कटू अनुभव …..
What is your suggestion to improve the Rural Health Scenario
ग्रामीण भागातील आरोग्य सुधारण्यासाठी आपण काय सुचवू इच्छिता.